VAHTI-ohje 2007/1 Osallistumisesta vaikuttamiseen - Valtionhallinnon haasteet kansainvälisessä tietoturvatyössä

Kansainvälisen tietoturvayhteistyön haasteet vastaavat toiminnallisesti muun laajan yhteistyön haasteita. Sisällöllisesti haasteet ovat sidoksissa käsiteltävään aihealueeseen. Tässä julkaisussa on pyritty antamaan yleiskuva kansainvälisen tietoturvayhteistyön erityispiirteistä ja löytämään haasteiden hallintatapoja. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014