VAHTI-ohje 2007/2 Älypuhelimien tietoturvallisuus - Hyvät käytännöt

Älypuhelimien tietoturvallisuus - hyvät käytännöt (VAHTI 2/2007) -tietoturvaohjeessa kuvataan suositeltavia hyviä käytäntöjä, joilla ehkäistään tietoturvaongelmia ja pienennetään tietoturvariskejä. Ohjeeseen sisältyy mm. älypuhelinlaitteen suojaamisen hyviä käytäntöjä laitteen fyysisen turvallisuuden, haittaohjelmatorjunnan, tietoliikenneyhteyksien ja etähallinnan osalta.

Mobiiliteknologian tietoturvallisuutta on pohdittu myös raportissa Tietoliikenne ja päätelaitteet -työryhmän loppuraportti, joka julkaistiin osana Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelmaa 2004-2006 (VAHTI 1/2004). (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014