VAHTI-ohje 2007/3 Tietoturvallisuudella tuloksia

Ohje toimii johdantona kattavaan, Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tuottamaan hallinnon käyttöön tarkoitettuun tietoturvallisuutta koskevaan ohje- ja suositusmateriaalin. Tässä ohjeessa käsitellään tietoturvallisuutta erityisesti sen johtamisen kannalta.

Ohje korvaa aiemman VAHTI-julkaisun 1/2001 Valtion Viranomaisen Tietoturvallisuustyön Yleisohje. Tavallisen päivityksen sijasta ohje uudistettiin perusteellisesti, koska VAHTI-ohjeisto on edellisen ohjeen jälkeen laajentunut merkittävästi. Yleisohjeen lähtökohdaksi haluttiin ottaa mm. uudistuneet standardit ja parhaat käytännöt. Uuden ohjeen tarkoitus on ohjata tietoturvallisuuden johtamista, sekä antaa yleiskuva ja toimia lähdeteoksena muihin VAHTI-ohjeisiin. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014