VAHTI-ohje 2008/09 Hankkeen tietoturvaohje

Tämä ohje toimii hankkeiden tietoturvallisuuden käsikirjana ja esittää tiivistetysti hankkeen tietoturvallisuuden ydinkohdat. Ohje on kirjoitettu valtionhallinnon näkökulmista, mutta se on sovellettavissa myös muissa organisaatioissa. Ohje painottaa johtamisen, hankevetäjän vastuun ja tietoturvallisuuden suunnittelun näkökulmia. Hankkeen johtamisprosessin osalta tulee varmistaa, että tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan taso vastaavat niille asetettuja tavoitteita ja että tietoturvatoiminnoille on varattu riittävät resurssit.

Ohje on valmisteltu Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän, VAHTIn alaisuudessa ja ohjauksessa. VAHTI päätti ohjeen julkaisemisesta kokouksessaan marraskuussa 2008. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014