VAHTI-ohje 2008/8 Valtionhallinnon tietoturvasanasto

Tämä on neljäs versio Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tietoturvasanastosta. Edelliseen julkaisuun (VAHTI 4/2003) verrattuna sanasto on laajentunut runsaalla neljänneksellä: määriteltyjä termejä on nyt yli 1 250. Kokonaan uusia tai määritelmänsä osalta uusittuja termejä sanastossa on lähes kolmannes, mikä osoittaa tietotekniikka-alan ja siihen liittyvien toimintojen, ilmiöiden ja uhkien jatkuvaa, nopeaa muutosta.

Uutta aineistoa sanastossa on erityisesti seuraavilta alueilta: - identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta - tietoturvallisuuden ja laajemminkin turvallisuuden hallinnan yleiskäsitteet - hyökkäykset ja torjuntatekniikat. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014