VAHTI-ohje 2009/2 ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin -yleisohjeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa ICT-varautumisen kehittämistä ministeriöissä ja hallinnonalojen organisaatioissa.

Valtionhallinnon organisaatioiden tulee toiminnassaan ottaa huomioon yleisohjeessa kuvatut ICT-varautumisen linjaukset. Organisaatioiden, toimintojen, palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen on sisällytettävä toiminnan jatkuvuuden hallinnan ja tiedon turvaamisen näkökulma. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan tarpeista lähtevän varautumisen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Ohje on suunnattu organisaatioiden johdolle ja ICT-varautumisesta vastaaville. Jokaisen organisaation johto päättää ja vastaa riskienhallinnasta, tilannetietoisuudesta, ICT-varautumisen menettelyistä ja kehittämisestä sekä osaamisen, palveluverkoston ja yhteistyön hallinnasta organisaatiossaan. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014