VAHTI-ohje 2009/3 Lokiohje

Valtiovarainministeriön lokiohjeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa suunnitelmallista ja tietoturvallista lokien hallintaa ja käsittelyä ministeriöissä ja hallinnonalojen organisaatioissa. Ohje on suunnattu johdolle ja tietohallinnolle sekä henkilöstöhallinnosta, arkistotoiminnasta, tietoturvallisuudesta, tietosuojasta, laki- ja sopimusasioista vastaaville.

Lokien käsittely on oleellinen osa tietojärjestelmien ja tietoverkkojen ylläpitämistä sekä tietosuojan varmistamista ja tietoturvallisuuden valvontaa. Lokit ovat työväline järjestelmän eheyden tarkistamiseksi, häiriöiden ja väärinkäytösten havaitsemiseksi ja niiden korjaamiseksi sekä luotettavaksi tapahtumaketjun kirjaamiseksi ja tapahtumien toteamiseksi.

Ohje pyrkii sovittamaan yhteen käyttäjän ja rekisteröidyn oikeudet, organisaatioiden toiminnan tarpeet sekä hyvän tiedonhallintatavan, henkilöstöhallinnon, tietosuojan ja tietoturvallisuuden periaatteet. Ohjeeseen sisältyy lainsäädännön merkittävimmät lokeihin liittyvät vaatimukset ja käsittelyn oikeudet sekä erityyppisten lokien tarkastelu. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014