VAHTI-ohje 2009/6 Kohdistetut hyökkäykset

Kohdistetun hyökkäyksen tavoitteena on jonkin tietyn tiedon kaappaaminen tai tietyn kohteen toiminnan haittaaminen. Tämän VAHTIn alaisuudessa laaditun selvityksen painopisteenä ovat tiedon luottamuksellisuutta ja eheyttä uhkaavat tietokaappaukset, koska niitä on erityisen hankala havaita ja estää käytössä olevilla torjuntamalleilla. Palvelunestohyökkäykset jätetään tässä vain kursoriselle käsittelylle. Julkisen palvelun ylikuormittamista ei yleensä ole erityisen hankala huomata.

Valtiovarainministeriö vastaa julkishallinnon tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTI tukee toiminnallaan valtioneuvostoa ja valtiovarainministeriötä hallinnon tietoturvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa ja sen valmistelussa.(06.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014