VAHTI-ohje 2010/2 Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta

Valtiovarainministeriön Ohjeen tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) perusteella 1.7.2010 annetun ja 1.10.2010 voimaan tulleen tietoturvallisuusasetuksen (681/2010) täytäntöönpanoa. Ohjeen mukaisella toiminnalla viranomainen voi saavuttaa toiminnassaan ja yhteistyössään asetuksen mukaisen tietoturvatason, joka tasapainottaa riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden.

Ohje korvaa aiemmat ohjeet Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje (VAHTI 2/2000), Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintä-ohje (VM 5/01/2000) sekä Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot (VAHTI 4/2002). (06.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014