VAHTI-ohje 2010/3 Sisäverkko-ohje

VAHTI-ohje 2010/3 Sisäverkko-ohje

Tietoaineiston yhteenvedosta

Valtiovarainministeriön Sisäverkko-ohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa menettelyitä sisäverkkojen rakentamisessa sekä tukea sopivan tietoturvatason käyttöönottoa organisaatioissa. Ohje korvaa valtiovarainministeriön vuonna 2001 antaman suosituksen lähiverkkojen tietoturvallisuudesta (VAHTI 2/2001). Sisäverkko-ohjetta tulee hyödyntää yhdessä aiemmin julkaistun tietoturvallisuusasetuksen täytäntöönpanon yleisohjeen VAHTI 2/2010 kanssa.

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI on hallinnon tietoturvallisuuden ohjaamisen, kehittämisen ja koordinaation elin. VAHTI käsittelee kaikki merkittävät valtionhallinnon tietoturvallisuuden linjaukset ja tietoturvatoimenpiteiden ohjausasiat. VAHTI tukee toiminnallaan valtioneuvostoa ja valtiovarainministeriötä hallinnon tietoturvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa ja sen valmistelussa.

Huom. Ohje on saatavilla tällä hetkellä vain verkkojulkaisuna. (06.09.2011)

Lähde: VAHTI-ohje 2010/3 Sisäverkko-ohje

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto HTML
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Data viimeksi päivitetty 27. elokuuta 2014
Metatieto viimeksi päivitetty 27. elokuuta 2014
Luotu 27. elokuuta 2014
SHA256 -