Vantaan pyöräliikenteen kehittämiskysely

Vantaan kaupunki teetti keväällä 2021 asukaskyselyn pyöräilystä kaupungissa. Karttakyselyllä haluttiin selvittää asukkaiden mielipidettä pyöräliikenteen edistämisestä sekä nykytilasta.

Kysely rakentui kolmesta eri osiosta: taustatiedoista, pyöräliikenteen nykytilanteesta Vantaalla ja pyöräliikenteen kehittämisestä Vantaalla. Kysymystyypit vaihtelivat monivalintakysymyksistä avoimiin kysymyksiin. Kysymysten lisäksi kysely sisälsi kolme erilaista karttaosiota. Kyselyn kaikki kysymykset esitetään xlsx-tiedoston välilehdellä ”Kyselyn kysymykset”. Lisätietoa kyselystä ja sen tuloksista tästä dokumentista.

Kysely oli auki 16.4.-9.5.2021. Kysely toteutettiin karttakyselynä Maptionnaire-alustalla Ramboll Finland Oy:n toimesta. Kyselyyn vastasi 827 henkilöä.

Kyselyn vastaukset ovat saatavilla Excel-tiedostona. Lisäksi kartalle merkityt pisteet ovat saatavilla paikkatietoaineistona (SHP). Sen koordinaatisto on WGS84 (EPSG:4326).

Avoimena datana julkaistusta aineistosta on tietosuojasyistä poistettu tieto vastaajan asuinalueen postinumerosta. Avointen kysymysten (kysymykset 10, 12, 13, 17) vastaukset on poistettu kokonaan.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. liikennetieto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/liikenne/Vantaan_pyoraliikenteen_kehittaminen_asukaskyselyn_tulokset.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 01.07.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 30.06.2021

Anna palautetta

comments powered by Disqus