Vieremän kunnan ostolaskudata vuodelta 2023

Vieremän kunnan ostolaskudata vuodelta 2023 on julkaistu. Aineisto sisältää kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, investointien sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vieremän kunta
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. viereman.kunta@vierema.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.vierema.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 11.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 11.06.2024