Vieremän kunnan ostolaskudata vuodelta 2023

Vieremän kunnan ostolaskudata vuodelta 2023 on julkaistu. Aineisto sisältää kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, investointien sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Vieremän kunta
Administratörens e-post
  1. viereman.kunta@vierema.fi
Administratörens webbplats www.vierema.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 11.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 11.06.2024