Rajaukset
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto

Löytyi 1 tietoaineisto

  • Paikkatietohakemisto

    Paikkatietohakemisto.fi on Suomen INSPRIRE-direktiivin toimeenpanoa (paikkatietojen avoimuus) varten rakennettu keskitetty palvelu. Harvesteri harvestoi palvelusta ne avoimen tietoaineistot, jossa on lisättynä paikkatietohakemiston asiasanastoon "avoindata.fi" -merkintä.

    — Tuottaja: Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto