Rajaukset
country

Löytyi 2 tietoaineistoa

  • SYKE

    Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa.

    — Tuottaja: Suomen ympäristökeskus SYKE

  • Paikkatietohakemisto

    Paikkatietohakemisto.fi on Suomen INSPRIRE-direktiivin toimeenpanoa (paikkatietojen avoimuus) varten rakennettu keskitetty palvelu. Harvesteri harvestoi palvelusta ne avoimen tietoaineistot, jossa on lisättynä paikkatietohakemiston asiasanastoon "avoindata.fi" -merkintä.

    — Tuottaja: Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto