Tietoaineistot

 • Talvinopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 169)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Piirit kirjaavat talvinopeusrajoitustiedot päätösten mukaisesti toimistotyönä. Nopeusrajoitukset viedään pitkinä osuuksina, huomioimatta tiekohtaisiin rajoituksiin...

  Koko maa
 • Liikennepaikka

  Rautatieliikennepaikat ovat pistemäisiä kohteita, joissa junat pysähtyvät. Pisteen sijainti kuvaa useimmiten mahdollisen asemarakennuksen sijaintia. Väylä ei vastaa luovutettavien tietojen oikeellisuudesta eikä vastaa...

  Koko maa
 • Liikennemäärä (Tierekisterin tietolaji 201)

  Aineisto kuvaa Liikennemäärän Väylän ylläpitämillä maanteillä. Moottoriajoneuvojen kokonaismäärä (kpl). Tieto luetaan vuosittain liikennelaskentajärjestelmän kautta, mistä on annettu omat ohjeet. Tieto kuvaa tien...

  Koko maa
 • Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167)

  Tierekisterin valaistus-tietolaji. Kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia, joissa...

  Koko maa
  WMS
 • Tienkäyttäjien palvelualueet (Tierekisterin tietolaji 195)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille inventoidaan levähdys- ja pysäköimisalueiden perustiedot. Tiehen välittömästi liittyvän alueen tieosoite määritellään alueen keskikohdan mukaan. Erillisen...

  Koko maa
 • Toiminnallinen luokka (Tierekisterin tietolaji 130)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sekä vallitsevan tilanteen että kulloinkin voimassaolevan tieverkon runkosuunnitelman mukainen toiminnallinen tieluokitus. Tierekisterissä...

  Koko maa
 • Tien päällyste (Tierekisterin tietolaji 137)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun tieosuus ensimmäisen kerran päällystetään tai kun päällysteen luokka vaihdetaan toiseksi. Jälkimmäiseen tapaukseen liittyy yleensä myös...

  Koko maa
 • Nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 168)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille rekisteröidään vain pysyvät nopeusrajoitukset (ei tilapäisiä tai ns. vaihtuvia nopeusrajoituksia). Vaihtuvat nopeusrajoitukset ja niiden...

  Koko maa
 • Vesiväylien rajoitusalueet

  Aineisto sisältää väyläkohtaiset vesiliikennettä koskevat rajoitusalueet. Aluetta koskevien rajoitusten tyypit on kuvattu RAJOITUSTYYPIT-kentässä. 01= Nopeusrajoitus 02= Aallokon aiheuttamisen kielto 03=...

  Koko maa
 • Merikartta-aineisto

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikartta-aineisto on sen eri tietolähteistä koostama aineistokokonaisuus, josta Traficom tuottaa sekä elektronisia että painettuja merikarttoja. Aineisto ei korvaa...

 • Merikartan reittijaot

  Merikartan reittijakojärjestelmät.

 • Aluevesien rajat

  Aineisto sisältää valtioiden väliset rajat, Suomen talousvyöhykkeen, Suomen sisäisten aluevesien ulkorajan sekä Suomen aluemeren.

 • Merikartan johtotiedot

  Merikartan johtotiedot sisältää vedenalaiset ja -päälliset johdot sekä putket.

 • Traficomin S-57 katselupalvelu

  Palvelu perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemaan S-57 aineistoon. Traficomin S-57 katselupalvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: S-57 aineisto (cells)...

  Koko maa
  WMS
 • S-57 kattavuus

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaiseman S-57 muotoisen aineiston maantieteellinen kattavuus eri mittakaavatasoilla. S-57 on kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n määrittelemä tiedonsiirtoformaatti.

  Koko maa
  WMS
 • Traficomin WMTS

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin WMTS on karttakuvapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat rasterimuotoiset kartta-aineistot: • Yleiskartat • Rannikkokartat ja niiden suurempimittakaavaiset erikoiskartat...

  Koko maa
 • Traficomin rajoitettu WMS

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rajoitettu WMS on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot. Syvyysalueet (Syvyysalue_a) Syvyyskäyrät (Syvyyskayra_v) Syvyyspisteet (Syvyyspiste_p)...

  Koko maa
 • Sulut ja rantarakenteet

  Aineisto sisältää merikarttatuotteilla esitettävät sulut ja rantarakenteet.

  Koko maa
 • S-57 aineisto

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisema S-57 muotoinen aineisto perustuu Traficomin ylläpitämään merikartta-aineistoon. S-57 on kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n määrittelemä...

  Koko maa
  WMS
 • Traficomin avoin WMS

  Palvelun kautta on saatavilla seuraavat aineistot (suluissa tekninen nimi): Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Sisäiset aluevedet (sisavesi_raja_a) Sulut ja kanavat (alue)...

  Koko maa