Nimi:
Hämeen ammattikorkeakoulu
Verkko-osoite:
hameen-ammattikorkeakoulu
Kuvaus:
# KOULUTAMME JA KEHITÄMME MONIPUOLISESTI Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa kuudella koulutusalalla - AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta - ammatillista opettajankoulutusta - lisä- ja täydennyskoulutusta - avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Pääosalla henkilöstöstä on vähintään ylempi korkeakoulututkinto, ja noin sadalla myös tutkijakoulutus. Olemme panostaneet verkko-opetuksen kehittämiseen. Valmistuneiden työllistymisaste on maan korkeimpia, samoin yrittäjiksi ryhtyvien osuus. # PALVELEMME ELINKEINOELÄMÄÄ JA JULKISTA SEKTORIA HAMK on vahvasti verkottunut elinkeinoelämän kanssa. Näin voimme tarjota opiskelijoillemme aitoja oppimisympäristöjä ja -tehtäviä ja samalla kehittää alueemme elinkeinoelämää. Teemme soveltavaa tutkimusta ja kehitysprojekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Haluamme kehittää ja välittää laaja-alaista, laadukasta tietoa elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille. HAMK on tärkeä osa maakunnan kehittämisstrategiaa tiedon tuottajana, innovaatioiden synnyttäjänä ja yritystoiminnan edistäjänä.
Kotisivu:
http://www.hamk.fi
Ominaisuudet:
Julkisen hallinnon organisaatio
Alueellinen kattavuus / Tuottajatyyppi:
region
Kuvan verkko-osoite:
2017-01-20-065127.284342hamklogomv.jpg

Tuottajahierarkia