Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala

Rajaukset

Löytyi 1 tietoaineisto

    Aineistoon on kerätty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suoritetietoja vuosilta 2012-2020. Tiedot on esitetty asiakkaista, suoritteista (käynti, kontakti, asumisvuorokausi, hoitovuorokausi, työpäivä ym.) ja paikoista...

    Kunnat
    XLSX
    XLS