Helsingin sosiaalitoimen suoritetietoja

Aineistoon on kerätty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suoritetietoja vuodesta 2012 alkaen. Tiedot on esitetty asiakkaista, suoritteista (käynti, kontakti, asumisvuorokausi, hoitovuorokausi, työpäivä ym.) ja paikoista eriteltyinä omaan ja ostopalveluun. Tiedot on esitetty koko kaupungin osalta.

Tietojen luokittelu noudattaa pääsääntöisesti sosiaaliviraston palveluluokitusta kyseiseltä vuodelta. Numerot sektoreiden ja palvelumuotojen edessä ovat palveluluokituksen numeroita. Alapalvelumuodon kaksi ensimmäistä numeroa viittaavat sektoriin. Joissakin palveluissa on palveluluokitusta yksityiskohtaisempi luokittelu.

Suoritejulkaisun toteuttamisesta vastaa sosiaali- ja terveysviraston tietohuolto- ja tilastopalvelut.

Aineistolinkit (3)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/sote
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
Lähde
Laatija Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Laatijan sähköpostiosoite Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus