Helsingin sosiaalitoimen suoritetietoja

Aineistoon on kerätty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suoritetietoja vuosilta 2012-2020. Tiedot on esitetty asiakkaista, suoritteista (käynti, kontakti, asumisvuorokausi, hoitovuorokausi, työpäivä ym.) ja paikoista eriteltyinä omaan ja ostopalveluun. Tiedot on esitetty koko kaupungin osalta.

Tietojen luokittelu noudattaa pääsääntöisesti sosiaaliviraston palveluluokitusta kyseiseltä vuodelta. Numerot sektoreiden ja palvelumuotojen edessä ovat palveluluokituksen numeroita. Alapalvelumuodon kaksi ensimmäistä numeroa viittaavat sektoriin. Joissakin palveluissa on palveluluokitusta yksityiskohtaisempi luokittelu.

Suoritejulkaisun toteuttamisesta vastaa sosiaali- ja terveysviraston tietohuolto- ja tilastopalvelut.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala
Administratörens e-post
  1. sosiaalijaterveys@hel.fi
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/sote
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 04.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 15.08.2014