Löytyi 64 tietoaineistoa

 • HSL:n joukkoliikenteen nousijamäärät

  HSL:n tarjoaman joukkoliikenteen nousijamäärät pysäkeittäin. Aineisto on poimittu HSL:n joukkoliikennerekisteristä (JORE). Aineisto muodostetaan vuosittain joulukuun aikana marraskuun tietoja hyödyntämällä. Aineisto kuvaa marraskuun päiväkohtaisia keskiarvoja. Aineiston keräysmenetelmä vaihtelee kulkumuodosta riippuen. Aineiston muodostamiseen on käytetty mm. matkakorttijärjestelmän...
 • Asemanseutuvyöhykkeet: Verkostobufferit

  Verkostobufferit kertovat juna- ja metroasemien saavutettavuudesta kevyenliikenteen verkostoa pitkin. Mukana on kaikki Helsinginseudun ja Siuntion juna- sekä metroasemat, joita on yhteensä 81 kpl. Vyöhykkeet on laskettu etäisykksille 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 ja 2000m asemasta. Ne on muodostettu kevyen liikenteen reitistöä pitkin, huomioiden tieverkon ja ympäristön...
 • Kokkolan seudun opaskartta

  Opaskartta on yleistetty karttatuote. Opaskartta-aineistosta luodaan seudun paperinen opaskartta ja sitä käytetään julkisessa opaskartta-palvelussa (https://seutu.kokkola.fi). Saatavissa viranomaiskäyttöön tiedostolatauspalvelussa Atom-syötteen kautta.
 • SeutuRAMAVA tilastoalueittain

  Sisältää tilastoalueittain summattua tietoa rakennusmaavarannosta. SeutuRAMAVA-tiedot tilastoalueina ovat vuosilta 1997- 2001, 2010 >. Kunkin vuoden tilastoalueet perustuvat sen vuoden Seutukartan tilastoaluejakoon. Rakennusmaavarantotiedot perustuvat kuntien kanssa yhteistyössä sovittuihin laskentasääntöihin (2011). Tätä vanhemmat rakennusmaavarantotiedot ovat laskettu uudestaan näillä...