Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 0.2
  • Tähtiä yhteensä: 5
  • Arvioidut tietoaineistot: 27 / 27
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 22 5 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Aeromagneettinen anomaliakartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen kaliumkartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen toriumkartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen totaalisäteilykartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen uraanikartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen yhdistelmäkartta (kalium, torium ja uraani) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aerosähkömagneettinen imaginäärikomponenttikartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aerosähkömagneettinen näennäinen ominaisvastuskartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aerosähkömagneettinen reaalikomponenttikartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Happamat sulfaattimaat 1:250 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kalliogeokemia 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kalliogeokemia 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Kallioperä 1:100 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:1 000 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:1 000 000 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Kallioperä 1:100 000 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Kallioperä 1:200 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:200 000 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "aspx" is an unknown format. Format field is blank. Could not understand...
Kallioperä 1:5 000 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Lentogeofysikaalinen magneettinen anomaliakartta 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Maaperä 1:1 000 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Maaperä 1:200 000 (maalajit) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Maaperä 1:200 000 (maalajit) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Magneettinen korkealentoaineisto 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Pohjatutkimukset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology – Europe 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 07/11/2023. Tried 82...