Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 5, 2020, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 30 / 30
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 30 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Aeromagneettinen anomaliakartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aeromagneettinen anomaliakartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aeroradiometrinen kaliumkartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aeroradiometrinen toriumkartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aeroradiometrinen totaalisäteilykartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aeroradiometrinen uraanikartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aeroradiometrinen yhdistelmäkartta (kalium, torium ja uraani) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aerosähkömagneettinen imaginäärikomponenttikartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aerosähkömagneettinen näennäinen ominaisvastuskartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aerosähkömagneettinen reaalikomponenttikartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Happamat sulfaattimaat 1:250 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server...
Happamat sulfaattimaat 1:250 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server...
Kalliogeokemia 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kalliogeokemia 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kallioperä 1:100 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kallioperä 1:1 000 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kallioperä 1:1 000 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kallioperä 1:100 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kallioperä 1:200 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kallioperä 1:200 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server...
Kallioperä 1:5 000 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maaperä 1:1 000 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maaperä 1:200 000 (maalajit) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maaperä 1:200 000 (maalajit) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server...
Maaperä 1:200 000 (maalajit) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server...
Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Magneettinen korkealentoaineisto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjatutkimukset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology – Europe 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: ("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server...