Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: helmikuuta 28, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 1.5
  • Tähtiä yhteensä: 6
  • Arvioidut tietoaineistot: 4 / 4
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 2 0 0 2 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Lajitietoa Suomesta GBIF-palvelussa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kasviatlas 3 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "php" is an unknown format. Format field "JSON" receives score: 3.
Suomen Lajitietokeskuksen lajitietoaineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen Lintuatlas 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.