Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: juli 14, 2024, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.5
  • Totalt stjärnor: 6
  • Värderade datamängder: 4 / 4
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 2 0 0 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Lajitietoa Suomesta GBIF-palvelussa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kasviatlas 3 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "php" is an unknown format. Format field "JSON" receives score: 3.
Suomen Lajitietokeskuksen lajitietoaineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen Lintuatlas 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.