Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: marraskuu 30, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.2
  • Tähdet yhteensä: 4
  • Arvioidut tietoaineistot: 20 / 20
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 18 0 2 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Kiinteistörekisterikartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kiintopisteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 10 m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 2 m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusvyöhykkeet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kuntajako 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Laserkeilausaineisto 2008 – 2019 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maanmittauslaitoksen ilmakuva 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maanmittauslaitoksen ortokuva 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maastokarttasarja (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maastokarttasarja (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maastotietokanta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Nimistö 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Paikkatietohakemiston CSW-rajapinta 0 License not open
PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Rinnevarjostus 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Selkokarttasarja (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen maakunnat 2021 vuoden 2018 maakuntakoodeilla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Taustakarttasarja (rasteri) 0 License not open
Teemarasterit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.