Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: juni 16, 2024, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.3
  • Totalt stjärnor: 5
  • Värderade datamängder: 19 / 19
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 16 1 2 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Hallinnolliset aluejaot (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hallinnolliset aluejaot (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Karttalehtijaot 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Kiinteistörekisterikartta (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kiinteistörekisterikartta (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kiintopisteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 10 m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 2 m 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 15/06/2024. Tried ...
Maanmittauslaitoksen ortokuva 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 401 Unauthorized. Attempted on 15/06/2024. Tried...
Maastotietokanta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Nimistö 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 401 Unauthorized. Attempted on 15/06/2024. Tried...
Paikkatiedon tiedostopalvelu (OGC API Processes) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 401 Unauthorized. Attempted on 15/06/2024. Tried...
PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Rakennukset 3D 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rinnevarjoste (korkeusmalli) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen maakunnat 2021 vuoden 2018 maakuntakoodeilla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Taustakartta (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.