Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Generated: november 28, 2023, 05:02 (UTC)

Options

Index of all organizations

Ladda ned: CSV JSON

Results

  • Medeltal stjärnor: 0.5
  • Totalt stjärnor: 7
  • Värderade datamängder: 15 / 15
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    2 10 0 2 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Hallinnolliset aluejaot (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hallinnolliset aluejaot (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Karttalehtijaot None
Kiinteistörekisterikartta (rasteri) None
Kiinteistörekisterikartta (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kiintopisteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 10 m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 2 m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maanmittauslaitoksen ortokuva 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xml" relates to format "XML" and receives score: 3.
Maastotietokanta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Nimistö 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Rakennukset 3D 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rinnevarjoste (korkeusmalli) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen maakunnat 2021 vuoden 2018 maakuntakoodeilla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.