Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 6, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 10 / 10
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 10 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohje 0 License not open
Terveyden ja hyvinvinnin kohdealueen tietovarantojen esiselvitys 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan suunnitelma 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen avoimen datan palvelut 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA hallintamalli 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 0 License not open
Työsuojelun kokonaisarkkitehtuuri 0 License not open
Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt 0 License not open