Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 29, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.0
  • Totalt stjärnor: 0
  • Värderade datamängder: 11 / 11
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 11 0 0 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohje 0 License not open
Terveyden ja hyvinvinnin kohdealueen tietovarantojen esiselvitys 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan suunnitelma 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen avoimen datan palvelut 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA hallintamalli 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri 0 License not open
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 0 License not open
Työsuojelun kokonaisarkkitehtuuri 0 License not open
Työsuojeluvalvonnan tarkastusaineisto v. 2017-2020 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt 0 License not open