Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 5, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 1.0
  • Tähtiä yhteensä: 2
  • Arvioidut tietoaineistot: 2 / 2
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 2 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Metsäkeskuksen hila-aineisto 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "pdf" relates to format "PDF" and receives score: 1.
Metsävarakuviot 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "pdf" relates to format "PDF" and receives score: 1.