Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuu 28, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.2
  • Tähdet yhteensä: 6
  • Arvioidut tietoaineistot: 32 / 32
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    1 27 3 0 1 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
PIKI-kirjastojen aineistoluettelo 2012 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tar.gz" is an unknown format. URL extension "gz" relates to format "GZ"...
Tampereen äänestysalueet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='tampere.navici.com', port=80): Max ...
Tampereen ajantasa-asemakaava (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen arseeniriskialueet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen asemakaavaindeksi 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen fluoridiriskialueet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen joukkoliikenteen aikataulut ja reitit 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 401 Unauthorized. Attempted on 31/07/2019. Tried...
Tampereen kantakartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen kantakartta ilman kiinteistörajoja 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tar" relates to format "TAR" and receives score: 1.
Tampereen kantakartta (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen katuosoitteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen kaupungin talousarvio 2014 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Tampereen kaupungin tulot ja menot 2013 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Tampereen keskustan maksulliset pysäköintialueet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='opendata.navici.com', port=80): Max...
Tampereen kevyeenliikenteen väylät None
Tampereen kiintopisteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen leikkipaikat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen luonnonmuistomerkit 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='opendata.navici.com', port=80): Max...
Tampereen luonnonmuistomerkit 0 License not open
Tampereen luontopolkurastit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen luontopolkureitit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen melu päivä 2017 keskiäänitaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen melu päivä 2030 keskiäänitaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen melu päivä 2040 keskiäänitaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen melu yö 2012 keskiäänitaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen melu yö 2017 keskiäänitaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen melu yö 2030 keskiäänitaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen melu yö 2040 keskiäänitaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen opaskartta 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tar" relates to format "TAR" and receives score: 1.
Tampereen pelikentät 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampere Journeys API 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
TRE API - Tampereen reittioppaan rajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.