Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: maj 27, 2024, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.7
  • Totalt stjärnor: 18
  • Värderade datamängder: 25 / 25
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 10 13 1 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
asiakaskokemus 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Data-ja_raporttikatalogi 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
Kokonaisarkkitehtuurin ABC 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
PIKI-kirjastojen aineistoluettelo 2012 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 24/05/2024. Tried 59...
Tampereen äänestysalueet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='tampere.navici.com', port=80): Max ...
Tampereen joukkoliikenteen aikataulut ja reitit 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='siri.ij2010.tampere.fi', port=443)...
Tampereen kantakartta ilman kiinteistörajoja 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tar" relates to format "TAR" and receives score: 1.
Tampereen kaupungin talousarvio 2014 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='palvelut2.tampere.fi', port=80): Ma...
Tampereen kaupungin tulot ja menot 2013 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='palvelut2.tampere.fi', port=80): Ma...
Tampereen keskustan maksulliset pysäköintialueet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='opendata.navici.com', port=80): Max...
Tampereen luonnonmuistomerkit 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='opendata.navici.com', port=80): Max...
Tampereen opaskartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 24/05/2024. Tried 59...
Tampere Journeys API 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Tiedolla johtamisen haasteita ja ratkaisuehdotuksia.pptx 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
Tiedolla johtamisen koulutuksen harjoitukset, osa 2 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tiedolla_johtamisen_koulutus_Miro-taulu_1a 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tiedolla_johtamisen_koulutus_Miro-taulu_2a 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tiedolla johtamisen koulutus, osa 1 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
Tiedolla johtamisen koulutus, osa 2 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
Tiedolla työelämään prosessikuva 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
Tietohaku työllisyysilmiön analysointiin 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
TRE API - Tampereen reittioppaan rajapinta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 24/05/2024. Tried 54...
Tykas_kasitemalli 0 License not open
Tykas_tietoarkkitehtuurityon_kaynnistys 1 Content of file appeared to be format "PPTX" which receives openness score: 1.
Y-ATV_hyodyntaminen_kunnissa 1 Content of file appeared to be format "DOCX" which receives openness score: 1.