Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: helmikuuta 27, 2024, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 3.0
  • Tähtiä yhteensä: 9
  • Arvioidut tietoaineistot: 3 / 3
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 0 0 3 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Tampereen kaupungin Taustakarttapalvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen rakennukset pisteinä 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tampereen vireillä olevien yleiskaavojen varanto 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.