Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 3.0
  • Tähtiä yhteensä: 27
  • Arvioidut tietoaineistot: 9 / 9
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 0 0 9 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan maakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 yhtenäisessä tietomallissa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 WFS 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uusimaa-kaava 2050 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.