Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 29, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 3.0
  • Totalt stjärnor: 27
  • Värderade datamängder: 9 / 9
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 0 9 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan maakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 yhtenäisessä tietomallissa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 WFS 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uusimaa-kaava 2050 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.