Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 7, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.0
  • Tähtiä yhteensä: 10
  • Arvioidut tietoaineistot: 5 / 5
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 0 5 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
A2- ja B2-kielten opiskelijoiden määrä Vantaalla kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Vantaan lukioiden yhteishaun tulokset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaan perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.