Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.8
  • Tähtiä yhteensä: 34
  • Arvioidut tietoaineistot: 12 / 12
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 1 0 11 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Sade -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta - VRKn VTJ 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, asianhallinta 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, kunnan kiinteistötoimitukset 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, maa-ainesluvat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, maankäytön muutos 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, pilaantuneet maa-alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, vesihuoltolaki 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, yleisen alueen käytön lupa 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, ympäristöilmoitukset 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, ympäristöluvat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.