Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 5, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.8
  • Totalt stjärnor: 34
  • Värderade datamängder: 12 / 12
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 1 0 11 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Sade -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta - VRKn VTJ 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, asianhallinta 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, kunnan kiinteistötoimitukset 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, maa-ainesluvat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, maankäytön muutos 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, pilaantuneet maa-alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, vesihuoltolaki 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, yleisen alueen käytön lupa 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, ympäristöilmoitukset 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, ympäristöluvat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.