Yhteentoimivuusalustan Koodistot

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) - Julkaistu 4.3.2020 - päivitetty 7.3.2020

  1. 2020-03-07-173216.957182koodistot.JPG

Koodistot-sovelluksella voidaan tuottaa ja julkaista koneluettavia koodistoja julkishallinnon tarpeisiin. Sovellus on osa Yhteentoimivuusalustaa, joka on kehitetty julkishallinnon yhteentoimivuuden ja avoimuuden tukemiseksi. Yhteentoimivuusalustan avulla voidaan tuottaa ja ylläpitää kansallisia ja organisaatiorajat ylittäviä tietosisältöjä. Yhteentoimivuusalustalla julkaistut kuvaukset ovat avoimia ja julkisesti käytettävissä. Tietojen tallennus- ja ylläpitotoiminnallisuudet ovat käytettävissä julkishallinnon tietoarkkitehtuuria ja tietojärjestelmiä kehittäville tahoille.

Koodistojen avulla määritellään yhteisesti sovittuja vakioituja tietosisältöjä, joita hyödynnetään tietojärjestelmien välisessä tiedonvaihdossa. Koodistot-sovellus tukee monikielisiä aineistoja eli koodiarvolle voi antaa erikielisiä kuvauksia.

Koodistot-sovelluksessa voi hakea ja selata koodistoja sekä ladata niitä useissa eri muodoissa omaan käyttöön. Koodistot ovat saatavilla Excel-taulukkoina tai koneluettavassa JSON-formaatissa.


Käytetyt tietoaineistot

Sovellukseen ei ole liitetty tietoaineistoja