Suomen junaliikenteen aikataulut: junat.net

Mika Honkanen - Julkaistu 16.1.2018 - päivitetty 27.3.2018

  1. 2018-03-27-090908.076220junatnet.png

Palvelun data ladataan Liikenneviraston Digitraffic-rajapinnasta. Tiedot eivät täsmää VR:n aikataulunäyttöjen kanssa. Rajapinnan lisenssi on CC BY 4.0.

Avaa sivu


Käytetyt tietoaineistot

  • Digitraffic tieliikenne

    Digitraffic on Liikenneviraston palvelu, jonka kautta on saatavissa ajantasaista liikennetietoa, tiesäätietoa ja kelikamerakuvia Suomen päätieverkolta. Lisätietoja Digitraffic-palvelun tietosisällöstä on saatavissa palvelun wiki-sivuilta
    XML