Datamängder

Filter
arkistointi

3 datamängder hittades

  KIRA-Digi hankkeen loppuraportti, Hollolan kunnan rakennuslupatietojen massadigitointi. Hankkeen keskeiset tavoitteet: • Rakennusvalvonnan arkistoidun tiedon massadigitointi • Digitoidun aineiston automaattinen...

  Hela landet
  PDF

  Koko julkiselle hallinnolle (valtio ja kunnat) on suunniteltu yhteistä sähköistä arkistointipalvelua sekä määräajan että pysyvästi säilytettävälle aineistolle. Aineisto voi olla julkista tai STIV ja STIII -tasoista....

  Hela landet
  PDF

  Tämä markkinaselvitys tehtiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta tarkoituksenaan kerätä tietoa sähköisen arkistoinnin nykytilasta ja ennakoidusta tulevasta kehityksestä Suomen jul-kishallinnossa. Selvityksessä...

  Hela landet
  PDF
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).