Datamängder

Filter
aurinkoenergia

4 datamängder hittades

  Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen. Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) ....

  Kommuner
  WMS

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WMS
  SHP
  WFS

  Espoon aurinkoenergiakartta. Selvityksessä on analysoitu kaikkien Espoossa sijaitsevien rakennusten kattopinnoille lankeavan aurinkosäteilyn määrä. Analyysi on tehty käyttämällä laserkeilausaineiston pohjalta...

  Kommuner
  GEOTIFF
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).