Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen

Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler.

Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för solpaneler om den får strålning på mer än 847 kWh/m2/år, om den enhetliga ytan som får tillräckligt med strålning är minst 5 m2 och avståndet från takkanten är mer än 0,5 meter.

Det nedladdningsbara materialet har två nivåer, platser vilka som raster lämpar sig för solpaneler, samt en shp-fil (useful_area_size.shp) vars egenskapsdata har en yta som lämpar sig för ifrågavarande taks solpaneler i kvadratmeter i fältet areaSUM.

Solens energimodellering baseras på punktmolnsdata från 2008-2013, beroende på område.

Materialet har färdigställts i Decumanus-projektet och tagits fram av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Dataresurser (3)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 13.08.2021
Visa ändringslogg
Created on 28.10.2015

Give feedback

comments powered by Disqus