Datamängder

Filter
kulttuuriala

1 datamängd hittades

    Museovirasto kerää ja julkaisee vuosittain museoalan toimialakohtaista tilastotietoa. Tilastotietoa kerätään Suomen ammatillisesti hoidetuilta museoilta. Vuosittaiset taulukot sisältävät museotilastoinnin piirissä...

    Hela landet
    CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).