Datamängder

Filter
maanviljely

1 datamängd hittades

    Uppgifter om växtskyddsmedel som godkänts i Finland. Uppgifterna har hämtats från KemiDigi-systemet. Du kan läsa samma information på www.kemidigi.fi. I detta informationsmaterial finns dessutom uppgifter om godkända...

    Hela landet
    JSON
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).