Datamängder

Filter
valvonnan seuraamukset

1 datamängd hittades

    I statistiken och antal tillsynsbeslut ges separat också följande data: antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under varje år antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under åren 2010-2022...

    Hela landet
    XLSX
    CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).