Statistik över antal tillsynsbeslut

I statistiken och antal tillsynsbeslut ges separat också följande data:

  1. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under varje år

  2. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under åren 2010-2022

  3. antal personer som har yrkesrätten i fråga, giltig under årets sista dag

I datamaterialet finns data för följande yrkesgrupper: legitimerad läkare, legitimerad sjukskötare, och närvårdare (hälsovård) med skyddad yrkesbeteckning.

Datamaterialet uppdateras årligen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Administratörens e-post
  1. terhikki@valvira.fi
Administratörens webbplats https://www.valvira.fi/
Länkar till mer information
  1. https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/valvonta
  2. https://valvira.fi/etusivu
  3. https://valvira.fi/sv/social-och-halsovard/tillsyn
  4. https://valvira.fi/sv/framsida
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 24.01.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 19.07.2022