Datamängder

Filter
ålder

5 datamängder hittades

  Aineisto sisältää tietoja Helsingin väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan. Alueittaisessa ennusteessa ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista....

  Kommuner
  PXWEB

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  KML
  SHP
  TAB

  Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste...

  Kommuner
  XLSX
  CSV

  Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste...

  Kommuner
  XLSX
  CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).