Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan


Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tuorein ennuste on laadittu elokuussa 2020.

Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen osa-alueittain iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin osa-alueiden tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä sekä asuntorakentamisen määrästä ennustekaudella. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä oletuksista löytyy tarkempia tietoja Vantaan väestöennuste 2020 -julkaisusta.

Dataresurser (12)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.vantaa.fi/tilastot
Länkar till mer information
  1. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/152523_Vaestoennuste_2020.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 10.09.2021
Visa ändringslogg
Created on 03.06.2010
comments powered by Disqus