Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan

Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1. ja väestöennuste tuleville vuosille.

Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen osa-alueittain iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin osa-alueiden tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä sekä asuntorakentamisen määrästä ennustekaudella. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä oletuksista löytyy tarkempia tietoja Vantaan väestöennuste 2021 -julkaisusta.

Dataresurser (12)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.vantaa.fi/tilastot
Länkar till mer information
  1. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/158514_Vantaan_vaestoennuste_2021.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 06.10.2021
Visa ändringslogg
Created on 03.06.2010

Give feedback

comments powered by Disqus