Datamängder

Filter
öppen data

2 datamängder hittades

  Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt är arbetarskyddsinspektionens första publikation av öppen data. Materialet täcker inspektioner från åren...

  Hela landet
  ZIP

  Öppna data om fartyg innehåller register- och mätbrevsuppgifter ur trafikregister om alla fartyg registrerade i Finland. Trafikregister upprätthålls av Traficom.

  Hela landet
  CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).