Datamängder

Filter
arbetarskyddsinspection

1 datamängd hittades

    Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt är arbetarskyddsinspektionens första publikation av öppen data. Materialet täcker inspektioner från åren...

    Hela landet
    ZIP
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).